Google

GoSharp

 

孫子兵法

九變第八

孫子曰:凡用兵之法,將受命於君,合軍聚眾,圮地無舍,衢地交和
,絕地勿留,圍地則謀,死地則戰。

途有所不由,軍有所不擊,城有所不攻,地有所不爭,君命有所不受

故將通於九變之利者,知用兵矣﹔將不通於九變之利,雖知地形,不
能得地之利矣﹔治兵不知九變之朮,雖知地利,不能得人之用矣。

是故智者之慮,必雜於利害。雜於利,而務可信也﹔雜於害,而患可
解也。

是故屈諸侯者以害,役諸侯者以業,趨諸侯者以利。

故用兵之法,無恃其不來,恃吾有以待也﹔無恃其不攻,恃吾有所不
可攻也。

故將有五危:必死,可殺也﹔必生,可虜也﹔忿速,可侮也﹔廉潔,
可辱也﹔愛民,可煩也。凡此五者,將之過也,用兵之災也。覆軍殺
將,必以五危,不可不察也。


©2005